Zodra je het kantoor of de werkplek binnenloopt, voel je een gevoel van uitputting of bezorgdheid. Dit zijn enkele van de meest voorkomende tekenen en symptomen van burn-out, die de WHO onlangs heeft erkend als een ziekte.

Daarom is het het beste om alle onaangename gevoelens die je regelmatig ervaart, op te merken en op te lossen. De eerste stap is dan ook om het je baas te vertellen, wat geen gemakkelijke taak is. Het kan als een nederlaag voelen, en het kan beiden het gevoel geven dat de enige oplossing is om te vertrekken en ontslag te nemen uit je functie.

Hoe ga je om met je werkgever tijdens de burn-out fase?

Toegeven dat je ‘burn-out’ bent in het bijzijn van je leidinggevende kan bijzonder moeilijk zijn voor iemand die hard heeft gewerkt en veel heeft opgeofferd om zijn huidige positie te bereiken. Deze stap moet worden voorafgegaan door acceptatie van deze situatie en de noodzaak om te proberen het op te lossen. We weten vaak niet wat er gebeurt als we onszelf niet tot het uiterste drijven.

Om te kunnen blijven werken, kun je  vragen om een flexibeler werkschema als je dat wilt.

Het enige wat je nog te doen staat, is vooruit gaan, maar houd altijd je rug recht. Neem geen overhaaste beslissingen en blijf niet stilzitten of niets doen. Er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden, zoals de aard van je huidige baan, je relatie met je baas, en de mogelijkheden die je hebt om van baan te veranderen (misschien voor een functie met minder verantwoordelijkheid) of zelfs te kijken naar aanbiedingen van andere bedrijven. Het beste wat je kunt doen als je eenmaal aan je baas hebt toegegeven dat je op begint te raken en niet meer in dezelfde omgeving kunt werken, is rechtstreeks en eerlijk met hem of haar in gesprek te gaan.

Wat gebeurt er als je ontslag neemt tijdens een burn-out?

Ontslag nemen als je lijdt aan het langdurige burn-out syndroom is een zeer plausibele optie. Maar niet veel werknemers kunnen zich deze optie veroorloven, vooral in achterblijvende economieën waar het vinden van alternatieven op werkgebied moeilijk kan zijn.

Veel goed presterende mensen met een uitzonderlijke marktwaarde kunnen echter kiezen voor de optie van ontslag uit hun baan om zich te concentreren op hun mentale training en fysieke gezondheid. Het hangt grotendeels af van de organisatie van het bedrijf waar je voor werkt, en de relatie met je leidinggevende hoe een dergelijke beslissing valt bij het management.

Het hangt ook af van de organisatiecultuur; in de meest democratische managementstijl zou een organisatie waarschijnlijk proactieve stappen nemen en therapie en behandeling aanbieden aan werknemers die ervoor kiezen om ontslag te nemen als laatste redmiddel.

Een organisatie kan ervoor kiezen een actieve rol te spelen om ervoor te zorgen dat hun werknemer niet vertrekt en alle maatregelen te nemen om hen te helpen hun meest dringende problemen te overwinnen. Dit is echter niet het geval in veel organisaties waar de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een werknemer niet de aandacht krijgt die het verdient. Dergelijke organisaties worden geleid volgens een autocratische managementstijl die dergelijke aspecten niet in acht nemen.

In dit geval kan een werkgever de situatie negatief interpreteren en ervoor kiezen om disciplinaire maatregelen te nemen. Er kunnen vertragingen optreden bij het aanbieden van schikkingen, of ontslag kan in de eerste plaats niet worden aanvaard. Ook is het mogelijk dat het management niet probeert er samen goed uit te komen.

Anderzijds kunnen loonsverlagingen en andere voordelen waarop een werknemer na zijn ontslag recht heeft, zonder grondige uitleg worden herroepen. Het is echter minder waarschijnlijk dat een organisatie dergelijke nadelige stappen onderneemt door het groeiende bewustzijn van geestelijke gezondheid en werknemersrechten. Er zijn ook bepaalde wettelijke belemmeringen die organisaties ervan weerhouden ongeoorloofde maatregelen te nemen om werknemers te behandelen.

Is het mogelijk om ontslag te nemen als je midden in een burn-out zit?

De omstandigheden en eisen op de werkplek, zoals werkdruk, mate van autonomie en normen voor intermenselijk gedrag, kunnen tot burn-out leiden. Zeker wanneer ze het vermogen van de werknemer om ermee om te gaan te boven gaan. Zeker als deze symptomen gelijktijdig aanwezig zijn. kunnen ze tot ernstige gevolgen leiden als er niet op tijd iets aan wordt gedaan.

Is het mogelijk om alles uit je eigen kunnen te halen, als je de steun van je leidinggevende hebt? Een baan hebben die je leuk vindt, geeft je de energie en motivatie om je maximale potentie te behalen. Voor veel mensen is een van de meest ontmoedigende aspecten van hun baan dat ze gedwongen worden om op of onder hun volledige potentieel te presteren, door een gebrek aan adequate middelen, tegenstrijdige doelen, onduidelijke verwachtingen, of een gebrek aan steun van de leidinggevende. Hardnekkige belemmeringen voor succes verstikken het menselijk verlangen om uit te blinken.

Past je baan of baas bij jou, wat betreft waarden en interesses? Je zult eerder zingeving uit je werk halen als jouw waarden en interesses overeenkomen met die van je werkgever. Aan de andere kant, als het geen goede match is, is de kans kleiner dat je de steun krijgt die je nodig hebt om te presteren. Met als gevolg dat je carrièremogelijkheden afnemen.

Hoe zie jij je professionele toekomst zelf? Om te bepalen of dit al dan niet een kotertermijn inzinking is of een langdurige neergang, moet je naar het grote geheel kijken. Zie je jezelf als een senior medewerker? Inspireren ze je om optimistisch naar de toekomst te kijken?

Hoeveel tijd en geld verspil je door uitputting? Als het om je lichamelijke en geestelijke gezondheid gaat, kan dat een verwoestend effect hebben op uw leven.

Als je op een van deze vragen ‘nee’ antwoordt, is het wellicht tijd om een beslissing te nemen. De eerste stap om je baan op te zeggen is beginnen met geld sparen, je cv bijwerken, netwerken en mensen laten weten dat je graag een andere baan zou willen vinden. Je kunt ook een coach inhuren of een online cursus volgen om je op weg te helpen.

Schikkingsovereenkomst na ontslag

Zelfs met de steun van hun arts is een werkgever niet wettelijk verplicht om een werknemer die langdurig is afgemeld met stress, zijn baan voor onbepaalde tijd te laten behouden.

Daarom kan een werkgever besluiten om disciplinaire maatregelen te nemen tegen een werknemer die zijn taken niet kan uitvoeren vanwege een langdurige ziekte. Het nemen van strafmaatregelen, zoals een waarschuwing of ontslag, moet via een eerlijke procedure verlopen.

Wanneer een werknemer om medische redenen afwezig is van het werk, moet de werkgever de situatie onderzoeken en advies inwinnen bij een deskundige van de ARBO-dienst.

Het is absoluut noodzakelijk dat werkgevers ontslag pas als laatste redmiddel overwegen, nadat zij alle andere mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te helpen, hebben uitgeput. Deeltijdwerk of flexibele arbeidsregelingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de werknemer geleidelijk weer aan het werk te krijgen.

Het komt vaak voor dat werknemers en werkgevers tot een overeenkomst komen. Als onderdeel van de overeenkomst komen zij overeen de arbeidsovereenkomst wederzijds te beëindigen en af te zien van toekomstige claims.

Ontslag tijdens burn-out: conclusie

We mogen niet vergeten dat de oorzaken van burn-out ook gevolgen op lange termijn kunnen hebben voor jou en je loopbaan. Daarom moeten alle betrokken partijen weten waar ze op moeten letten.

Zowel personeelsleden als leidinggevenden op sleutelposities kunnen worden getroffen door burn-out of overspannenheid. Er zijn ondersteunende maatregelen nodig om de getroffen persoon zo lang mogelijk op de been te houden. Om beter te begrijpen hoe we zouden kunnen reageren, moeten we ons verplaatsen in de persoon die het probleem ervaart. Dit is een uitstekende manier om je te gedragen: op basis van mededogen en begrip.

Michael Hijlkema is expert op het gebied van angst-en paniekaanvallen, stress, burn-out en communicatie. Met zijn jarenlange ervaring heeft Michael meerdere trainingen gecreëerd om mensen te helpen met angst- en paniek, burn-out en hun welzijn in het algemeen te verbeteren. Bij Hoofdbaas heeft Michael op basis van verschillende modules een trainingstraject op maat gemaakt, dat je online of 1 op 1 kunt volgen en in je eigen tijd leert omgaan met jouw klachten.