Hoewel burn-out door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de 11e editie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11) als een beroepskwaal is geclassificeerd, kan het ook in de setting van de academische loopbaan van een student voorkomen.

In de academische wereld wordt het gekenmerkt door gevoelens van uitputting. De student die het ervaart, voelt zich uitgeput door de eisen van school, ontwikkelt een cynische en afstandelijke houding ten opzichte van studeren, en voelt zich incompetent. Burn-out kan de schoolprestaties negatief beïnvloeden en het risico van schooluitval en grensoverschrijdend gedrag, zoals alcoholgebruik, vergroten.

In die zin zouden jongeren in een omgeving die veel waarde hecht aan onderwijsgroei en regels oplegt om die te bevorderen, die burn-out niet aankunnen en weinig middelen hebben om ermee om te gaan dat tegemoet kunnen komen door minder waarde te hechten aan onderwijs of werk, een negatieve houding ten opzichte van regels te vertonen en ineffectieve dingen kunnen doen die gericht zijn op emoties, zoals het drinken van alcohol.

Personen die aan het burn-outsyndroom lijden, voelen zich lichamelijk en geestelijk uitgeput, waardoor ze hun taken, op het werk of tijdens studie, niet meer kunnen uitvoeren.

Burn-out bij jongeren

Uit studies bij mensen tussen 23 en 40 jaar is gebleken dat een groot deel van deze generatie lijdt aan emotionele spanning en stress. Om preciezer te zijn, uit gegevens van het onderzoekscentrum Yellowbrick blijkt dat 96% van de Millennials last heeft van burn-out, en nog eens 75% zegt zich mentaal uitgeput te voelen.

Maar waaraan zouden we zulke treffende gegevens bij Nederlandse millennials kunnen toeschrijven? Wat maakt dat deze generatie er zo sterk door getroffen wordt?

Specialisten menen dat dit een weerspiegeling is van het scenario waarin deze generatie is opgegroeid. We hebben het over een tijd die werd gekenmerkt door grote sociale en culturele veranderingen, vooral wat betreft de technologische ontwikkeling en de invloed daarvan op de meest uiteenlopende activiteiten.

Zo begrijpen we dat degenen die zijn opgegroeid te midden van deze ontwrichting en het doorbreken van sociale patronen een optimistischere en idealistischere houding hebben ontwikkeld, kenmerken die bijvoorbeeld de neiging hebben om hun professionele verwachtingen over hun carrière te verhogen.

Voor Nederlandse millennials zijn voldoening en geluk op het werk essentiële factoren, dus wanneer deze doelen niet worden bereikt, kan frustratie de deur open zetten naar een burn-out.  

Wanneer we het hebben over verwachtingen, kunnen we ook de volgende analyse maken: mensen van generatie Y hadden generatie X als voorbeeld, die gekenmerkt werd door een andere, stabielere arbeidsmarkt, waar carrières gebaseerd waren op één werkgebied en het jarenlang in één baan blijven de standaard was.

In het algemeen kunnen we zeggen dat hun ouders, toen zij hun leeftijd hadden bereikt, al stabiele carrières hadden opgebouwd, een grotere financiële zekerheid hadden bereikt en vaak zelfs grote successen hadden geboekt, zoals een eigen huis en een auto, iets wat vandaag de dag veel moeilijker te bereiken is dan toen.

– De frustratie van hard werken en slecht betaald worden en de gevolgen daarvan die tot uiting komen in financiële moeilijkheden, het niet kunnen betalen van rekeningen, schulden, en een gebrek aan verwachting voor grotere prestaties.    

– De druk die uitgaat van een nare werkomgeving is ook een van de belangrijkste factoren die tot burn-out leiden. Dit varieert van conflicten met de leiding en het team op het werk tot situaties zoals gebrek aan erkenning, buitensporige eisen en eindeloos overwerken, enz. 

– Situaties waarin de persoon, om de een of andere reden, niet voldoende in staat is om kansen en uitdagingen aan te nemen en het gebrek aan stimulans om dit te doen. 

– Chronische fysieke en emotionele uitputting: Je komt je bed niet meer uit. Het is een cyclus. Je kunt niet slapen door de stress van alles wat je moet doen, je rust niet uit, en de volgende dag voel je je nog meer gestrest en stapelen je taken zich op omdat je niet op je best bent op je werk verscheen.

– Als iemand je vraagt hoe je je voelt, hoe het met je gaat, of wat het belangrijkste is in je leven? Je zegt ‘alles’, en dat je het druk hebt. Alles is dringend. Alles moet nu, alles is een prioriteit. We willen alles doen, alles behalve voor onszelf zorgen.

– Je krijgt een gevoel van paniek of oncontroleerbare stress om je mobieltje een paar uur te laten liggen, het te vergeten in de auto, of Instagram niet te zien. We leven om elke stap die we zetten te delen, wat enorme sociale druk oplevert.

Wat zijn de oorzaken van burn-out bij jongeren?

Werkomstandigheden

Bepaalde werkgevers eisen lange werktijden en een intense druk, waar jongvolwassenen vaak aan ten onder gaan, en na verloop van tijd burn-out symptomen ontwikkelen. Als een werknemer voortdurend te maken heeft met veeleisende werkomstandigheden of continue te maken heeft met zware werkdagen, kan dat tot burn-out leiden.

Werken en studeren tegelijk

Nu de kosten van onderwijs stijgen, komen de meeste millennials niet rond tijdens hun opleiding, met de dagelijkse uitgaven. Hierdoor moeten ze vaak balanceren met parttime of fulltime banen. Met academische druk aan de ene kant, kunnen degenen die naast hun studie werken te maken krijgen met uitputting, stress en angst. Dit leidt vaak tot een burn-out en komt steeds vaker voor als gevolg van de crisis rond de studieleningen.

Concurrentie op het werk

Professionals bevinden zich vaak in een concurrerende omgeving, waar de drang om vooruit te komen in de weg kan zitten van hun mentale en fysieke gezondheid. Om zichzelf te bewijzen, zouden millennials zich vaak meer inspannen op het werk, wat ertoe leidt dat hun energie op de langere termijn ‘op’ is. Ons advies aan hen is om mentaal sterker te worden.

Academische druk

Bepaalde academische criteria leggen de lat hoog, wat voor velen een moeilijk te bereiken doel wordt. In het geval van toelatingsexamens voor universiteiten zoals CNaVT, SAT, GMAT, enz. studeren millennials voortdurend en gedurende lange uren. Na verloop van tijd kan de opgebouwde stress een tol eisen op hun gezondheid. 

Multitasking

De traditionele opvatting is dat wie op een bepaald moment extra taken kan uitvoeren, meer resultaat kan behalen. Steeds meer millennials zouden vaak e-mails beantwoorden terwijl ze ook spreadsheets maken of aan hun bureau lunchen. Het hele idee van multitasken is contraproductief en kan iemands stressniveau verhogen. Langere blootstelling aan multitasking zou leiden tot burn-out.

Afhankelijkheid van technologie

Millennials zijn ook bedreven in het gebruik van digitale technologieën, die kunnen helpen de uitvoering van werkzaamheden te versnellen en levertijden te verbeteren. Zoals we hierboven hebben geleerd, is multitasken – ook op het gebied van technologie – een slechte gewoonte die een nadelig effect kan hebben op iemands gezondheid omdat het stress veroorzaakt.

Technologie is ook gemakkelijk beschikbaar tijdens pauzes en in de vrije tijd. Sociale media zijn een goed voorbeeld van hoe mensen een slecht gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen door zichzelf voortdurend te vergelijken met anderen die het allemaal wel voor elkaar lijken te hebben. Dit is een aandachtspunt, omdat vergelijking en sociale concurrentie invloed hebben op professionele burn-out.

Verveling

Gewoonlijk nemen de leden van Generatie X hun toevlucht tot eenvoudige activiteiten om de tijd te doden. Hoewel dit onschuldig lijkt, lopen ze vaak tegen extra mentale druk en stress aan, waar hun lichaam niet tegen bestand is door de overheersende stress van werk, studie en het leven zelf. Ondertussen behandelen millennials verveling als een probleem en zoeken ze interessante, creatieve activiteiten om de verveling tegen te gaan.

COVID-19

Toen de COVID-19 uitbraak in Nederland plaatsvond, waren veel millennials werkzaam in de gezondheidszorg als arts, chirurg, verpleegkundige, enz. Lockdowns en de toestroom van geïnfecteerden overspoelden ziekenhuizen, waardoor de meeste personeelsleden lange uren moesten maken en in een drukverhogende omgeving moesten werken. Artsen en verpleegkundigen ervaren burn-out als een regelmatige keerzijde van hun baan, en de pandemie heeft de druk alleen maar verder opgevoerd.

Drukte cultuur

We leven in een maatschappij die er prat op gaat dat men zich op het werk inspant voor de beloning, terwijl het risico wordt gebagatelliseerd. Dit is typisch een probleem als gevolg van de “drukte cultuur”, die werk verheerlijkt als een middel om vooruit te komen in het leven.

Druk van de familie

In bepaalde culturen zetten familieleden jonge volwassenen onder druk om uitzonderlijk te presteren op school en een goedbetaalde baan te krijgen. Millennials die zich in dergelijke omstandigheden bevinden, worden gedwongen extra en lange uren te werken om een 9 of een 10 te halen op school, of een mogelijke loonsverhoging te krijgen op het werk. Vaak wordt de angst om niet aan de verwachtingen van de familie te voldoen als falen ervaren.

Millennial reputatie

In de loop der jaren heeft Generatie X millennials bestempeld als “lui, verwend, zelf-gerechtigd en talentloos“. Deze connotatie vertaalt zich vaak in het bedrijfsleven wanneer jonge ondergeschikten vechten om het vertrouwen van hun oudere superieuren te winnen. Om een stereotype veronderstelling om te draaien, werken ze daarom extra hard en gaan ze uitdagende omstandigheden aan, wat leidt tot burn-out.

Sociale media

Sociale media kunnen nadelige gevolgen hebben voor iemands geestelijke gezondheid, omdat jongvolwassenen vaak hard werken om hun levensstijl op orde te krijgen nadat ze beïnvloed zijn door sociale media. Constante blootstelling aan de meningen van mensen en sociale media-activiteiten kan leiden tot stress en een laag gevoel van eigenwaarde, wat op zijn beurt leidt tot burn-out.

Veel Gestelde Vragen:

Kun je op jonge leeftijd burn-out krijgen?

Door maatschappelijke en academische druk en verwachtingen kunnen burn-out klachten ontstaan bij jongeren.

Hoeveel jongeren in Nederland hebben burn-out?

Kunnen tieners een burn-out krijgen?

Tieners zijn vatbaar voor burn-out door (de combinatie van) school, familie, relaties, sport en buitenschoolse activiteiten.

Burn-out bij jongeren: Conclusie

Denk je dat je misschien last hebt van het burn-out syndroom? Het eerste wat je moet doen is het herkennen. Het zoeken van professionele hulp kan je helpen om met deze situatie om te gaan, maar je moet ook zelf actie ondernemen. 

Als je merkt dat je de werkdruk niet aankunt, moet je dat met je manager bespreken en als je je werk verlaat, moet je er alles aan doen om ook echt te ontspannen. Sport en ontspanningsoefeningen kunnen je helpen. En tegelijkertijd dienen ze om het stressniveau te verlagen.

Michael Hijlkema is expert op het gebied van angst-en paniekaanvallen, stress, burn-out en communicatie. Met zijn jarenlange ervaring heeft Michael meerdere trainingen gecreëerd om mensen te helpen met angst- en paniek, burn-out en hun welzijn in het algemeen te verbeteren. Bij Hoofdbaas heeft Michael op basis van verschillende modules een trainingstraject op maat gemaakt, dat je online of 1 op 1 kunt volgen en in je eigen tijd leert omgaan met jouw klachten.