Hoewel de belangrijkste diagnostische instrumenten burn-out niet als een specifieke geestesziekte erkennen, zijn er wel gerichte behandelingen om burn-out te bestrijden. Als je merkt dat je last hebt van bepaalde symptomen van burn-out of als je gediagnosticeerd bent met mogelijke burn-out, is het noodzakelijk om er behandeling voor te zoeken.

Net als bij andere psychische aandoeningen, verdwijnen de symptomen van burn-out niet vanzelf. Burn-out ontstaat door bepaalde gewoontes. En met die gewoonten bedoelen we gewoonten die onze stress niet verminderen, maar eerder verhogen. Die gewoonten worden over het algemeen gevormd door de omgeving waarin we opereren.

Als je bijvoorbeeld een perfectionist bent, zal drie keer controleren of je je werk goed hebt gedaan je niet helpen om te veranderen wat al gedaan is. In het begin kan dit stress wat verminderen, maar na een tijdje zal je zo ondergedompeld zijn in de werklast dat deze techniek je helemaal niet meer zal helpen. Daarom kan een burn-out behandeling enorm nuttig zijn.

Een burn-out behandeling richt zich in essentie op het verminderen van stress en het aanleren van nieuwe positieve gewoontes die ervoor zorgen dat je een grotere veerkracht ontwikkelt (oftewel het vermogen om periodes van emotionele pijn en ongunstige situaties te boven te komen). Een burn-out behandeling is er dus op gericht je burn-out te bestrijden en samen met jou nieuwe gewoonten aan te leren die je in staat stellen een burn-out in de toekomst te voorkomen.

De Drie Fasen in Het Herstel Van Een Burn-Out

Er zijn verschillende technieken en verschillende soorten burn-out behandelingen, maar ze hebben over het algemeen hetzelfde doel en werken volgens hetzelfde systeem.

De eerste fase van een burn-out behandeling bestaat uit het geven van meer informatie over burn-out, zodat je je symptomen vroegtijdig kunt herkennen en je huidige situatie beter kunt leren herkennen. 

Hoewel wellicht de diagnose burn-out is gesteld, zul je waarschijnlijk nog vaak twijfels hebben. In deze eerste fase krijg je antwoorden en meer informatie over het burn-outtraject. De eerste fase van de burn-out behandeling is er dus op gericht om jou de kans te geven de huidige situatie te leren kennen en beter te begrijpen.

De eerste fase van de burn-out behandeling helpt je dus om een beter inzicht te krijgen in jezelf en je huidige situatie. In de tweede fase van de burn-out behandeling pakken we het probleem zelf, maar ook de oplossing stevig aan.

Dit betekent dat je samen met je therapeut gaat observeren in welke situaties je minder stress ervaart en deze informatie in de praktijk probeert te brengen om je algemene stressniveau te verlagen. Veel therapieën maken gebruik van de vaardigheden die je al hebt om negatieve gewoonten te veranderen en zo stress op een blijvende manier te verminderen.

Tijdens deze fase van de burn-out behandeling moet je geleidelijk aan weer verschillende nieuwe activiteiten gaan doen, en moet je energetisch opnieuw beginnen met een bezigheid. Het is het beste om dit alleen te doen als je al wat nieuwe inzichten hebt opgedaan. Zo niet, dan is het meer dan waarschijnlijk dat je weer te hard je best gaat doen.

In de laatste fase van de burn-out behandeling ga je de nieuw verworven gewoonten toepassen om geleidelijk weer bepaalde activiteiten op een meer constante manier te ondernemen. Het is belangrijk dat je dit geleidelijk en traag doet om het risico op een terugval te beperken.

Behandelingsmethoden Voor Burn-Out

Er zijn verschillende klinische en niet-klinische behandelingsmethoden die veel worden toegepast voor het burn-outsyndroom.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is de meest populaire behandelingsmethode. Bij een dergelijke behandelmethode ziet de patiënt wat de redenen of triggers van deze chronische stress zijn.

Je ontwikkelt ook een scherp inzicht in en wordt echt bewust van de toestand en de mate van stress die je hebt. En uiteindelijk is het doel van deze psychologische behandeling om de patiënt richtlijnen te geven om al die destructieve mechanismen, die ervoor zorgen dat ze een negatieve reactie hebben op alles om hen heen, te deactiveren. De te volgen stappen voor de behandeling van burn-out zijn:

  • Het eerste wat de patiënt moet doen en leren is het beheersen van stress en alle mechanismen die dit teweegbrengen.
  • De patiënt moet leren zelfcontrole te hebben over al zijn emoties.
  • Het is van essentieel belang dat de psycholoog de patiënt leert zijn gevoelens en gedachten naar buiten te brengen. Op die manier kunnen de sociale en familiaire relaties worden verbeterd.
  • Men mag niet vergeten dat de patiënt een groter gevoel van eigenwaarde moet aanleren. Dit zal ook de ontwikkeling bevorderen van technieken om met stressvolle situaties om te gaan die een zekere mate van complexiteit met zich meebrengen.

Aan de andere kant kunnen bepaalde veranderingen in iemands levensstijl, zoals hieronder omschreven, een belangrijke invloed hebben:

Het Werk na Werktijd Loslaten

Trek je na het werk mentaal en fysiek terug van de werkplek. Sluit je computer af en trek je terug aan het einde van elke dag. Ik zou een beetje verder gaan en een Cursus Geestelijke Gezondheid voorstellen te volgen en niet weer aan het werk te werk te gaan als je volledig hersteld bent.

Vermijd Problemen Niet

Gebruik methoden om met een stressvolle situatie om te gaan, in plaats van te proberen je gevoelens over dat probleem te veranderen. Dit worden respectievelijk probleem- en compassiegerichte omgangstechnieken genoemd. Vermijdingstactieken zoals er niets aan doen zijn zeer ineffectief.

Activiteiten

Mensen die compenserende maatregelen gebruikten om met een slecht functioneringsgesprek om te gaan, waren beter bestand tegen stress op het werk. Compensatiemogelijkheden zijn onder meer de hulp van anderen inroepen (bijv. door lid te worden van een dagelijkse schrijfclub, muziekles, wandelen met de hond), gebruik maken van technologie (bijv. door reminders op hun agenda te zetten) en nieuwe vaardigheden aanleren.

Bij Wie Moet Ik Zijn Voor Een Burn-Out Behandeling?

Een burn-out moet worden gediagnosticeerd door een specialist op dit gebied. Dat wil zeggen, door een psycholoog of een burn-out coach. Om de diagnose te stellen, zal de psycholoog de patiënt een reeks vragen stellen die verband houden met dit vakgebied en de relatie die de patiënt met hem heeft.

Op dezelfde manier zal hij ook de stemming evalueren. Dit soort kwesties of vragen die de psycholoog in het eerste persoonlijke gesprek aan de patiënt stelt, kunnen worden aangevuld met het afnemen van een test.

Tegenwoordig zijn er verschillende tests die psychologen kunnen gebruiken. Alles zal afhangen van hoe deze professional de patiënt observeert.

Met de verzamelde informatie is het tijd om een behandeling voor te stellen om uit het burn-out syndroom te komen. Deze behandeling moet volledig persoonlijk en geïndividualiseerd zijn, rekening houdend met de individuele kenmerken van iedereen en de ernst van de situatie.

Burn-out behandelingen kunnen zijn:

  • Therapie volgen bij een psycholoog.
  • Of een farmacologische behandeling volgen onder toezicht van een arts.

De keuze voor het een of het ander zal grotendeels afhangen van de ernst van de aandoening van de patiënt. Als u besluit om therapie te volgen bij een psycholoog, kan dat worden bepaald door deze individueel of middels groepstherapie uit te voeren. Of voor de ene of de andere optie wordt gekozen, zal grotendeels afhangen van de psycholoog zodra hij het geval heeft bestudeerd en heeft gezien wat het meest praktisch is voor de patiënt.

Michael Hijlkema is expert op het gebied van angst-en paniekaanvallen, stress, burn-out en communicatie. Met zijn jarenlange ervaring heeft Michael meerdere trainingen gecreëerd om mensen te helpen met angst- en paniek, burn-out en hun welzijn in het algemeen te verbeteren. Bij Hoofdbaas heeft Michael op basis van verschillende modules een trainingstraject op maat gemaakt, dat je online of 1 op 1 kunt volgen en in je eigen tijd leert omgaan met jouw klachten.