Tintelingen kunnen worden ontleed als de meest voorkomende angstsymptomen, naast bijvoorbeeld gevoelloosheid. De tong kan echter ook tintelend aanvoelen, waardoor je deze symptomen mogelijk ook in andere delen van het lichaam opmerkt.

Psychogene linguale paresthesie is de medische term voor tintelingen in de tong. 

Psychogene paresthesie verwijst naar een gewaarwording die een psychologische oorsprong heeft.

In dit artikel wordt dieper ingegaan op het verband tussen angst en een tintelende tong. Ook de lichamelijke symptomen van angst komen aan bod.

Wat zijn tintelingen?

Angst zorgt ervoor dat het lichaam in de vecht-of-vluchtstand gaat, wat resulteert in een hele reeks fysiologische veranderingen. Als gevolg van deze veranderingen verwijden de bloedvaten zich. Gevoelloosheid en tintelingen kunnen het gevolg zijn van een verminderde bloedstroom als gevolg van deze vernauwing. Een tintelend gevoel in de tong is ook mogelijk.

Een tintelende tong is een van de meest voorkomende symptomen van problemen met de mondgezondheid. Tintelingen kunnen ook worden veroorzaakt door angst en lichamelijke problemen zoals zenuwbeschadiging.

Er was een 32-jarige man die al vijf maanden last had van tintelingen op het puntje en de rechterkant van zijn tong, volgens een casestudy die in 2015 werd gepubliceerd. Er werd geen lichamelijke oorzaak gevonden na een grondig onderzoek.

Psychogene linguale paresthesie (een tintelend gevoel in de tong veroorzaakt door psychologische factoren) en gemengde angst- en depressie stoornis werden gediagnosticeerd op basis van de andere symptomen van de patiënt. Na inname van een antidepressivum verdween de tinteling op zijn tong.

Tics zijn oncontroleerbare, zich herhalende bewegingen die optreden als gevolg van angst. Bepaalde tics kunnen de tong beschadigen, zoals kauw- of zuigbewegingen. Gevoelloosheid, pijn of tintelingen kunnen het gevolg zijn van sommige soorten letsel. Ook als het letsel door angst is veroorzaakt, is het belangrijk medische hulp in te schakelen.

Tintelingen als gevolg van stress of burn-out

Als stress beheersbaar is en minder vaak voorkomt, kan het lichaam er beter op reageren. Hierdoor kan het lichaam gemakkelijker herstellen van de gevolgen van stress omdat deze minder vaak voorkomt. Als gevolg van overdreven angstig gedrag heeft het lichaam het echter moeilijker om te herstellen van stressreacties. Door te voorkomen dat het in overdrive gaat, kan het in een staat van semi-stress voorbereiding worden gehouden. Om het feit dat stresshormonen stimulerende stoffen zijn, wordt deze toestand “stressresponsieve hyperstimulatie” genoemd. (ook vaak aangeduid als “hyperarousal”).

Omdat hyperstimulatie het zenuwstelsel aantast, kan het vreemde en grillige gedrag van het lichaam bijzonder merkbaar zijn.

Het is de taak van het zenuwstelsel om zintuiglijke informatie tussen het lichaam en de hersenen door te geven en te ontvangen. Een belangrijk onderdeel van het zenuwstelsel zijn de neuronen (zenuwcellen), die communiceren via een elektrochemisch proces (de combinatie van elektriciteit en chemie).

Zo wordt zenuwimpuls informatie van de zintuigen via een netwerk van het zenuwstelsel voor verwerking doorgegeven aan de hersenen. Op dezelfde manier wordt zenuwimpuls informatie vanuit de hersenen via het netwerk van het zenuwstelsel doorgegeven aan een specifieke spier of spiergroep om de beweging te laten plaatsvinden. De neuronen in dit netwerk geven deze zenuwimpuls informatie weer elektrochemisch door.

Het lichaam en het zenuwstelsel functioneren naar behoren wanneer dit systeem van communicatie en reactie goed werkt. Hyperstimulatie van de stressrespons daarentegen, kan problemen veroorzaken.

Neuronen, bijvoorbeeld, zijn bijzonder gevoelig voor de stimulatie van stresshormonen vanwege hun elektrochemische eigenschappen. Overgestimuleerde neuronen kunnen zich grilliger en onwillekeuriger gedragen dan gewoonlijk, wat kan leiden tot “verkeerde rapportage”, “over-rapportage” en de overdracht van “valse” zenuwimpuls informatie van en naar de hersenen. Zintuiglijke en lichamelijke afwijkingen, zoals tintelingen, slapende ledematen, of paresthesie, kunnen het gevolg zijn van deze abnormaliteiten.

Dit kan leiden tot een toename van de elektrische activiteit in de hersenen, wat leidt tot nog grilliger en oncontroleerbaarder neuronen activiteit wanneer het lichaam, de hersenen en het zenuwstelsel worden overgestimuleerd.

Door deze combinatie van factoren is het mogelijk een hele reeks vreemde en ongewone gedragingen, gewaarwordingen en gevoelens te ervaren. Ter illustratie, denk aan de ervaring van tintelingen, prikkelingen of slapende ledematen.

Wat veroorzaakt een tintelend gevoel?

Een daling van het CO2-gehalte in het bloed kan overal op of in het lichaam een tintelend, prikkelend, slapend gevoel veroorzaken als we te oppervlakkig ademen en niet genoeg zuurstof opnemen (hypoventilatie). Er zijn verschillende manieren om dit gevoel te beschrijven: borrelend, prikkelend, of kruiperig. Naast hyper- of hypoventilatie kunnen ook tintelingen in het hoofd hierdoor veroorzaakt worden.

Aan de andere kant kan hyperventilatie overal op of in het lichaam een tintelend, prikkelend, slapend gevoel veroorzaken als je te krachtig ademt en te veel zuurstof binnenkrijgt.

Er is niets om je zorgen over te maken als je deze vreemde en zelfs verontrustende sensaties van tintelingen, prikkelingen of een slapend gevoel ervaart. Als je de bovenstaande oorzaken omkeert, zullen ze verdwijnen.

Spierspanning

De spieren van het lichaam verkrampen en spannen zich aan als gevolg van stress, waaronder wanneer die wordt veroorzaakt door stressreacties. Een tintelend, prikkelend, slapend gevoel kan het gevolg zijn van deze spanning.

Een tekort aan vitamine B

Stress doet een groter beroep op de bronnen van het lichaam, waaronder vitaminen, dan gebruikelijk is. Het vitamine B-niveau in het lichaam wordt vaak verlaagd als gevolg van stress. Een slapend gevoel, tintelingen en andere sensaties kunnen ook worden veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12.

Problemen met de bloedcirculatie

Net als bij punt één zorgt stress ervoor dat de spieren in het lichaam zich spannen. Spierspanning kan de slagaders vernauwen als het stressniveau van het lichaam stijgt, waardoor de bloedstroom (circulatie) vermindert. Als de bloedcirculatie beperkt is, kan een slapend gevoel optreden in lichaamsdelen die niet genoeg bloed krijgen.

Bijwerkingen van medicijnen

Slapende ledematen kunnen worden veroorzaakt door bijwerkingen van medicijnen, zoals ook angst en depressie.

Hoe kan ik tintelingen overwinnen?

Begin met het identificeren van andere mogelijke oorzaken voor angstgerelateerde tintelingen in de mond. Mensen die aan angst lijden, maken zich misschien minder zorgen over hun symptomen en zijn eerder gemotiveerd om behandeling voor hun angst te zoeken.

Angst kan worden verminderd door het onderliggende probleem aan te pakken – iemands angsttype, symptomen en behandeldoelen zijn allemaal factoren die een rol spelen bij het kiezen van de beste behandeling.

Wanneer de situatie verbetert, kan door stress veroorzaakte angst vanzelf verdwijnen. Chronische angst daarentegen vereist meestal medische aandacht.

Ook als jij of iemand die je kent lijdt aan tintelingen, kunnen bepaalde gedragstherapieën helpen bij het beheersen van stressniveaus en het verlichten van omstandigheden waarin stress en angst zich manifesteren, zoals tintelingen. De experts van Hoofdbaas zijn gespecialiseerd in mentale krachttraining en helpen steeds meer volwassenen de controle over hun leven te nemen en te werken aan het mentaal sterker worden. Het begint met het controleren en beheersen van stressniveaus, een gebied dat van cruciaal belang is voor het bereiken van mentale kracht.

Andere behandelingsopties kunnen zijn:

  • Het bespreken van de onderliggende oorzaak van de angst en het ontwikkelen van omgangsvaardigheden in therapie
  • Het gebruik van antidepressiva of angstmedicatie
  • De hulp van dierbaren of vrienden
  • Steungroepen voor mensen met angst
  • Acupunctuur, chiropractische zorg en andere aanvullende therapieën
  • Mediation, lichaamsbeweging en tijdmanagement zijn allemaal voorbeelden van zelfzorgstrategieën

Als iemands tong tintelt als gevolg van een onderliggende aandoening, kan het zijn dat hij of zij voor die aandoening behandeld moet worden. Als iemands tong gedurende langere tijd gevoelloos is, kan hij of zij ook tandverzorging nodig hebben.

Michael Hijlkema is expert op het gebied van angst-en paniekaanvallen, stress, burn-out en communicatie. Met zijn jarenlange ervaring heeft Michael meerdere trainingen gecreëerd om mensen te helpen met angst- en paniek, burn-out en hun welzijn in het algemeen te verbeteren. Bij Hoofdbaas heeft Michael op basis van verschillende modules een trainingstraject op maat gemaakt, dat je online of 1 op 1 kunt volgen en in je eigen tijd leert omgaan met jouw klachten.