Wanneer de spieren van het lichaam op een oncontroleerbare, ritmische manier samentrekken, ontstaan er schokkende en/of trillende bewegingen. Hoewel de armen, het hoofd, de romp, de benen en andere delen van het lichaam ook door deze aandoening kunnen worden getroffen, komt dit het meest voor in de handen.

Er zijn veel verschillende soorten tremoren, en hoewel ze vaker voorkomen bij volwassenen van middelbare leeftijd en oudere volwassenen, zijn ze op elke leeftijd een veel voorkomend lichamelijk teken en kunnen ze door veel verschillende aandoeningen worden veroorzaakt. Zo kan trillen continu of af en toe zijn, willekeurig optreden of het gevolg zijn van een andere aandoening.

Wat veroorzaakt trillen?

Trillingen of tremoren zijn een neurologische aandoening die na verloop van tijd verergert. Het staat ook bekend als essentiële tremor. Het is een aandoening die de handen, het hoofd, de romp, de benen en zelfs de stem van de patiënt aantast. Het is een bewegingsstoornis.

Volgens schattingen kan één op de 20 mensen boven de 40 jaar en één op de vijf mensen boven de 65 jaar aan essentiële tremor lijden. In de meeste gevallen komt het meer voor bij mensen boven de 40, maar het kan op elk moment in ons leven optreden.

Trillingen tijdens rust

Er is een gemeenschappelijk verband tussen beven en de ziekte van Parkinson. Aangezien beven een van de meest voorkomende symptomen van Parkinson is, is het begrijpelijk dat dit een punt van zorg zou zijn. Patiënten die onwillekeurig trillen, maar geen symptomen van de ziekte van Parkinson hebben, worden nog steeds als gezond beschouwd. Essentiële tremor onderscheidt zich van de ziekte van Parkinson op de volgende manieren:

Beven treedt op wanneer de persoon niet beweegt of langzaam beweegt bij essentiële tremor, terwijl tremor optreedt wanneer de persoon snel beweegt of langzaam beweegt terwijl hij de ziekte van Parkinson heeft.

De ziekte van Parkinson wordt geassocieerd met stijfheid en trage beweging. Terwijl het hoofd bij de ziekte van Parkinson zelden is aangedaan, is dat bij essentiële tremor wel het geval.

Trillen tijdens bewegen

Deze worden vaak dynamisch genoemd omdat ze optreden bij vrijwillige bewegingen, hetzij aan het begin, tijdens het verloop, of aan het einde ervan. Wanneer het cerebellum of zijn aan- of afvoerkanalen bij de hersenstam zijn aangetast, is dit een belangrijk teken van het cerebellair (hersenzenuw) syndroom. De cerebellaire tremor wordt gewoonlijk een intentionele tremor genoemd, omdat elke vrijwillige beweging een specifiek doel of bedoeling heeft. 

Soorten beven bij het uitvoeren van een handeling

De fysiologische tremor

Je kunt dit bij een gezond persoon testen door een wijsvinger en een middelvinger tegen elkaar te houden terwijl u uw armen recht uitsteekt. Het is distaal, van zeer kleine omvang, en uiterst snel (ongeveer 10 cycli per seconde), zodat je het niet eens zult opmerken. Zodra je begint te bewegen, wordt het onderdrukt. Ze komen vooral voor op de handen, maar kunnen ook op het hoofd voorkomen en worden verergerd door acute of langdurige emoties.

Trillen door afwijkingen in het cerebellum

Hoewel patiënten met essentiële tremor (ET) vaak intentietremor, milde loopataxie en andere tekenen van cerebellaire disfunctie ervaren, is ET een van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen.

De toxische tremor

In sommige beroepen worden werknemers regelmatig blootgesteld aan stoffen als lood, kwik, oplosmiddelen en pesticiden, wat kan leiden tot problemen met hun zenuwstelsel.

Om het beknopter te beschrijven:

Naast vele ziekten kunnen stofwisselings vergiftigingen, door gifstoffen veroorzaakte aandoeningen, geneesmiddelen en andere aandoeningen tremor veroorzaken.

De orthostatische tremor

Een 16-Hz tremor in de onderste ledematen veroorzaakt onvastheid bij het staan bij mensen van middelbare leeftijd of ouderen, maar gaat weg als ze lopen of zitten. Ondanks de brede basis zijn patiënten in staat normaal te lopen.

Trillen geassocieerd met specifieke taken

Schrijven, scheren of het bespelen van een muziekinstrument zijn allemaal voorbeelden van hooggekwalificeerde activiteiten die kunnen leiden tot taakspecifiek beven.

De psychogene tremor

Voor het overgrote deel van de medische geschiedenis stond dit verschijnsel bekend als “psychogene tremor”, een oncontroleerbaar trillen van een hand of ledemaat dat geen verband hield met een aantoonbare neurologische afwijking.

Trillen als gevolg van uitputting

Langdurige uitputting kan leiden tot angst, die, net als opwinding, het vrijkomen van het “vecht of vlucht” hormoon adrenaline (epinefrine) in gang zet. Vele delen van je lichaam worden hierdoor beïnvloed, waarbij vooral je alertheid, spierkracht en vermogen om weg te rennen of gevaar te trotseren toenemen. Adrenaline verhoogt de bloedtoevoer naar de spieren van de armen en benen door zenuwuiteinden te stimuleren. Beven is waarschijnlijker in het geval van een stoot adrenaline. Naast een angstig gevoel gaan angstgerelateerde trillingen vaak gepaard met een snelle hartslag (hartkloppingen), kortademigheid, een droge mond en soms pijn op de borst.

Trillen als gevolg van stress

Beven of trillen van de handen, voeten, mond of zelfs de tong kan optreden wanneer het zenuwstelsel en bepaalde spieren worden beïnvloed door beven als gevolg van stress. Bedreigingen en uitdagingen veroorzaken stress, wat de onmiddellijke en natuurlijke reactie van het lichaam is. Als gevolg daarvan kunnen gezondheid in de vorm van gewichtsverlies, academisch en professioneel succes, maar ook persoonlijke of romantische relaties eronder lijden. Als de tremoren mild zijn en geen invloed hebben op de dagelijkse activiteiten, is behandeling misschien niet nodig. Als deze symptomen echter frequent voorkomen en niet onmiddellijk en adequaat worden behandeld, kunnen ze uiteindelijk gevolgen hebben en leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Wat moet je doen aan trillen en beven?

Hoe milder de symptomen van erfelijke tremor, hoe minder waarschijnlijk het is dat de patiënt behandeld moet worden. Voor mensen met erfelijke tremor kunnen de behandelingsopties met een arts worden besproken.

Medische behandeling

Deze omvatten medicatie met bètablokkers. Propranolol (Inderal), een bètablokker die gewoonlijk wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen, blijkt sommige mensen met trillingen te helpen. Als je aan astma of een hartaandoening lijdt, zijn bètablokkers misschien geen optie. Vermoeidheid, duizeligheid en hartproblemen zijn mogelijke bijwerkingen.

Geneesmiddelen voor de behandeling van aanvallen. Een geneesmiddel genaamd primidon (Mysoline), dat wordt gebruikt om epilepsie te behandelen, kan effectief zijn bij patiënten die niet reageren op bètablokkers. Gabapentine (Gralise, Neurontin) en topiramaat zijn twee andere opties die kunnen worden voorgeschreven (Topamax, Qudexy XR). Slaperigheid en misselijkheid zijn vaak voorkomende bijwerkingen, maar deze gaan snel over.

Angst of spanning kan tremoren verergeren voor sommige mensen, en benzodiazepine medicijnen zoals clonazepam (Klonopin) kan helpen om dat te behandelen. Flauwvallen of een licht gevoel in het hoofd zijn twee mogelijke bijwerkingen. Patiënten moeten voorzichtig zijn met het gebruik van deze geneesmiddelen, omdat ze verslavend kunnen werken.

Toxine injecties met onabotulinum toxine type A (botox). Bij sommige soorten tremoren kunnen botoxinjecties heilzaam zijn, bijvoorbeeld bij tremoren van het hoofd en de stem. Botoxinjecties verminderen het beven aantoonbaar gedurende maximaal drie maanden.

Botox kan echter de vingers verzwakken als het wordt gebruikt om handtrillingen te behandelen. Een hese stem en moeite met slikken kunnen bijwerkingen zijn van het gebruik van Botox om stemtrillingen te behandelen.

Therapie

Je arts kan u fysio- of ergotherapie aanraden. Fysiotherapeuten kunnen oefeningen geven die je helpen uw spieren beter onder controle te houden en uw kracht en coördinatie te verbeteren.

Ergotherapeuten kunnen je helpen om te leren leven met een erfelijke tremor aandoening. Therapeuten kunnen bijvoorbeeld adviseren om zwaardere glazen en gebruiksvoorwerpen te gebruiken om de impact van tremoren op dagelijkse activiteiten te verminderen.

Verzwaarde polsbandjes en pennen met een brede greep en andere zware schrijfwaren kunnen ook helpen.

Daarnaast kun je je altijd aanmelden voor een online training over mentale kracht en je specifiek richten op de meest urgente neurologische aandoeningen zoals trillen, stress, vermoeidheid en angst door uw symptomen met een professional te bespreken. Meld u aan bij Hoofdbaas, want het is dé plek voor het inwinnen van professioneel advies, om uiteindelijk naar een bevredigend leven toe te werken.

Een operatie

Het is mogelijk dat een operatie nodig is als de tremoren zo ernstig zijn dat medicatie geen effect heeft.

Diepe hersenstimulatie: Voor de behandeling van erfelijke tremor is dit de meest uitgevoerde chirurgische methode. In medische centra die veel ervaring hebben met deze methode, geniet deze aanpak de voorkeur. Het gebied in de hersenen (thalamus) dat de tremor veroorzaakt, wordt door artsen met een lange, dunne elektrische sonde doorboord. Tijdens deze procedure een pacemaker-achtig implantaat in de borstkas geplaatst, een zogenaamde neurostimulator. Via dit apparaatje worden elektrische impulsen doorgegeven om de signalen van de thalamus, die de tremoren kunnen veroorzaken, te onderbreken.

Het is mogelijk dat diepe hersenstimulatie storingen in de apparatuur, problemen met motorische controle, spraak of evenwicht en hoofdpijn en zwakte kan veroorzaken. Na verloop van tijd of na aanpassingen aan het apparaat verdwijnen de meeste bijwerkingen.

Michael Hijlkema is expert op het gebied van angst-en paniekaanvallen, stress, burn-out en communicatie. Met zijn jarenlange ervaring heeft Michael meerdere trainingen gecreëerd om mensen te helpen met angst- en paniek, burn-out en hun welzijn in het algemeen te verbeteren. Bij Hoofdbaas heeft Michael op basis van verschillende modules een trainingstraject op maat gemaakt, dat je online of 1 op 1 kunt volgen en in je eigen tijd leert omgaan met jouw klachten.