Stress maakt deel uit van het leven van iedere student. Er zijn verschillende balletjes die je als student hoog moet houden, wat veel van je energie en inspanningen vergt en waardoor je vermoeid en leeg raakt. Enorme stapels boeken die moeten worden gelezen, een lang leerplan dat moet worden gevolgd, projecten die moeten worden uitgevoerd en toetsen die met hoge cijfers moeten worden afgelegd, zijn enkele van de academische spanningen die velen wel kennen. Daarnaast kunnen financiële stress, het onderhouden van relaties met vrienden en leraren, het vervullen van buitenschoolse activiteiten, sociale angsten, persoonlijke druk om het goed te doen op school, slaaptekort, en een slecht dieet door de toenemende werkdruk stress en spanning veroorzaken en een belangrijke oorzaak zijn van studenten burn-out.

Studenten burn-out in opkomst

Er werd een onderzoek uitgevoerd door The Ohio State University’s Office of the Chief Wellness Officer. Volgens de enquête zijn de burn-out statistieken van studenten drastisch gestegen van augustus 2020 tot april 2021. In augustus 2020 hadden 40% van de studenten een burn-out, in april 2021 was dat gestegen naar 71%.

We kunnen vaak zelf een burn-out op tijd herkennen, en met de juiste herkenning en voorlopige diagnose kunnen we stappen ondernemen die ons kunnen helpen ons welzijn te verbeteren. 

Om de redenen van burn-out bij studenten te begrijpen en ermee om te leren gaan, is het belangrijk om eerst begrijpen wat burn-out is.

Wat is burn-out en waarom hebben studenten het regelmatig?

Burn-out is een gevoel van mentale en fysieke uitputting. Studenten, vooral jongeren, ervaren dit regelmatig wanneer ze overweldigd worden door de druk op hun schouders. Burn-out treedt op wanneer studenten geen tijd hebben om te ontspannen en voortdurend worden geconfronteerd met veel verantwoordelijkheid en de last van werk in afwachting. 

Burn-out bij studenten kan zich bijvoorbeeld uiten in de vorm van: 

 • Demotivatie;
 • Uitputting;
 • Frustratie;
 • Gevoelens van hopeloosheid;

Het kan bovendien leiden tot een gebrek aan energie om schoolwerk of dagelijkse taken af te maken en een verhoogd niveau van uitstelgedrag. Je wordt ook apathisch en mist de kracht om met anderen om te gaan en te socialiseren, en er is minder sprake van deelname aan sociale activiteiten. Studenten met een academische burn-out hebben het gevoel dat ze de werklast niet meer aankunnen. Ze hebben het gevoel dat ze zich nergens op kunnen concentreren of niets gedaan kunnen krijgen.

Burn-out zorgt er ook voor dat studenten langzamer gaan werken. Een project dat normaal gesproken in enkele uren afgerond kan worden, duurt dagen. Het vermindert het vermogen van de student om goed te functioneren en verlaagt uiteindelijk de academische prestaties.

De oorzaken van burn-out bij studenten?

Burn-out bij studenten kan het gevolg zijn van verschillende stressvolle zaken die je als student tegelijkertijd moet regelen, waardoor je je overweldigd en belast voelt.

1. Academische stress: 

Met de stijging van de normen voor succes, zijn studies ook tien keer complexer en uitdagender geworden. Het is moeilijk voor de studenten om zich op alle vakken tegelijk te concentreren. Tegelijkertijd zijn er deadlines voor opdrachten, projecten en presentaties die gehaald moeten worden. Al het werk moet samen worden gedaan, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat geen van de vakken tekortschiet ten koste van anderen.

Dit is bijvoorbeeld moeilijk voor geneeskundestudenten, die voor hun uitdagende vakken onmetelijk veel tijd aan elk vak moeten besteden, zodat het bijna te moeilijk wordt om alles te bestuderen en geneeskundestudenten honderden pagina’s in hun hoofd proppen. Dit veroorzaakt dan ook regelmatig een burn-out bij geneeskunde studenten.

Daar komt nog bij dat de druk die ouders en leraren op studenten uitoefenen de stress verder vergroot. Er heerst ook een competitieve sfeer onder de studenten die van hen verlangt dat ze meer geven dan ze kunnen, waardoor ze burn-outverschijnselen krijgen in hun streven om de beste te zijn.

2. Problemen met familie of vrienden:

Wanneer studenten stressvolle situaties thuis of problemen met vrienden op school hebben, kunnen ze zich mentaal ongemakkelijk voelen en wordt het moeilijk voor hen om met deze stress om te gaan, wat ertoe leidt dat ze zich uitgeput en gefrustreerd voelen. Ze moeten echter kiezen voor Cursus Geestelijke Gezondheid om hun algehele gezondheid te verbeteren.

3. Economische problemen:

Studeren is duur, en een student kan zich voortdurend zorgen maken over hoe hij het collegegeld voor het volgende semester moet betalen. Ook zijn er zorgen over het terugbetalen van de studiefinanciering en de prestatiebeurs. Hij of zij kan parttime gaan werken, waarmee nog meer verantwoordelijkheden op het bordje terechtkomen.

4. Studeren weg van huis:

Als studenten weg van huis studeren, zorgt de afstand van familie er ook voor dat ze zich depressief kunnen voelen. Bovendien missen ze het ondersteunende systeem dat ze nodig hebben om hen te steunen als dingen stressvol worden. Dit kan een reden zijn voor een burn-out bij studenten.

5. Leerproblemen:

 Het hebben van leermoeilijkheden zoals dyslexie etc. kan ook leed veroorzaken bij de student. Het kan leiden tot gevoelens van incompetentie die student burn-out symptomen kunnen veroorzaken.

Hoe een burn-out bij studenten te voorkomen

Het goede nieuws is dat een burn-out te voorkomen is. Uiteraard moet je dan wel tijdig aan de rem trekken. Ooit gehoord van een burn-out coach? Deze stappen kunnen je helpen:

1. Ga verstandig met je tijd om:

Er zijn verschillende taken die je als student moet vervullen, maar ze zijn beperkt door (een gebrek aan) tijd. Proberen om al het werk in één dag te proppen zal uiteindelijk leiden tot een burn-out. Als je echter je tijd verdeelt over het werk dat je moet doen, kortetermijndoelen voor jezelf stelt, prioriteiten stelt in je werk en planningen maakt, zul je meer werk gedaan kunnen krijgen in de tijd die je hebt.

2. Neem pauzes op regelmatige tijdstippen:

Na een bepaalde tijd gestudeerd te hebben, sta jezelf toe om even te ontspannen. Neem korte pauzes tussen de werkactiviteiten door. Deze pauzes helpen je om je nieuwe energie te geven en je hoofd leeg te maken. Op die manier voel je je meer ontspannen en kun je je beter op je werk concentreren. Pauzes nemen helpt om de kans op een burn-out bij studenten te verkleinen.

3. Doe ook leuke activiteiten:

Maak een planning die je ook tijd geeft om leuke activiteiten te doen om je lichaam en geest te verfrissen. Deze activiteiten moeten niet alleen beperkt blijven tot het weekend, maar elke dag iets leuks voor jezelf plannen helpt om de hele dag gemotiveerd te blijven. Deze activiteiten helpen om even weg te zijn van het stressvolle studentenleven.

4. Drink water en zorg voor je voeding:

Als je niet de juiste voeding eet, zul je niet energiek genoeg zijn om al je taken uit te voeren en zul je je altijd moe voelen. Je moet de tijd nemen om water te drinken en de juiste maaltijden te nemen om je lichaam te voorzien van de energie die het nodig heeft om de zware verantwoordelijkheden aan te kunnen en om te voorkomen dat je een burn-out krijgt. En trouwens ook om je kater te verwerken (zie punt 3).

Herstellen van een studenten burn-out

Zoek een (professionele) begeleider om te herstellen van een studenten burn-out

Wanneer je als student een burn-out ervaart, is het vaak lastig om eruit te komen. Met de last van enorme stapels werk en het gebrek aan motivatie, ben je niet altijd in staat om alles aan te kunnen. Bedolven onder de stress van alles zie je bijna geen uitweg. In zo’n situatie kun je altijd een beroep doen op leraren, tutoren, ouders, of een studiebegeleider of vertrouwenspersoon. Het raadplegen van een begeleider kan je helpen om te gaan met een moeilijke situatie. Het helpt ons ook om te herstellen van gevoelens van burn-out. Ondersteuning vragen is dan ook altijd een goed idee, of het nu van een professional is of iemand in je omgeving die je vertrouwt. Een frisse blik kan wonderen doen.

Identificeer de oorzaken van stress door je studie

Een manier om te herstellen, als je het gevoel hebt dat je in je studentenleven met een burn-out te maken hebt, is door te proberen te begrijpen wat de oorzaak is van de burn-out. Dit kan helpen om met die specifieke dingen om te gaan en er hulp voor te zoeken, zodat ze uiteindelijk geen langdurige invloed hebben op je gezondheid. Als je de oorzaken negeert, is de kans namelijk groot dat de situatie verergert. Daarom helpt het tijdig opsporen en oplossen van de oorzaken je om het gevoel van uitputting en frustratie te verminderen. 

Ontstress jezelf

Burn-out kan leiden tot gevoelens van stress en angst. Als je je vaak gestrest en gedemotiveerd begint te voelen, is de kans groot dat je een burn-out hebt. Om te herstellen van een dergelijke situatie, moet je de pauzeknop af en toe indrukken. Alles kan in de wacht worden gezet, behalve je geestelijke gezondheid. Manage je stress en breng veranderingen aan in je leven om de uitputting die je voelt te verminderen. Neem tijd voor jezelf en probeer activiteiten te ondernemen om te ontspannen. Ga leuke dingen doen met anderen, ga op vakantie, mediteer, enz. Al deze activiteiten helpen om je stressniveau omlaag te brengen zodat je je weer energiek kunt voelen. 

Burn-out bij studenten – voorkom het

Academische burn-out is een veel voorkomende aandoening en kan goed worden behandeld. Door effectieve stappen te ondernemen en positieve veranderingen in je leven aan te brengen, kun je je al snel beter voelen. Hulp zoeken bij mensen om ons heen of professionals kan ook helpen om veel sneller en op een effectieve manier om te gaan met het probleem van een studenten burn-out. Stress is voor veel studenten onvermijdelijk, maar uiteindelijk hangt het van jezelf af hoe we ermee omgaan. We moeten onze geestelijke gezondheid als prioriteit stellen en een perfecte balans tussen werken of studeren en privé in ons leven handhaven. Op die manier kun je je doelen behalen en tegelijkertijd gezond en gelukkig blijven.

FAQs:

1. Hoe kunnen studenten herstellen van een burn-out?

Herstellen van een burn-out is te doen, als je bereid bent om er effectieve maatregelen voor te nemen. Haal diep adem, gun jezelf een pauze, verander de dingen die je stress bezorgen, zoek hulp en blijf gemotiveerd.

2. Waardoor krijgen studenten een burn-out?

 • Academische stress
 • Economische moeilijkheden
 • Moeilijkheden op sociaal gebied
 • Leerproblemen
 • Geen ondersteuning door afstand van familie

3. Wat zijn de vijf symptomen van burn-out?

 • Gebrek aan motivatie om taken uit te voeren
 • Onvermogen om zich te concentreren
 • Gevoel van uitputting en vermoeidheid
 • Snel geïrriteerd en agressie
 • Onregelmatigheid in slaap- en eetpatronen.

Michael Hijlkema is expert op het gebied van angst-en paniekaanvallen, stress, burn-out en communicatie. Met zijn jarenlange ervaring heeft Michael meerdere trainingen gecreëerd om mensen te helpen met angst- en paniek, burn-out en hun welzijn in het algemeen te verbeteren. Bij Hoofdbaas heeft Michael op basis van verschillende modules een trainingstraject op maat gemaakt, dat je online of 1 op 1 kunt volgen en in je eigen tijd leert omgaan met jouw klachten.