Iedereen ervaart wel eens angst op een bepaald moment in zijn leven. Of het nu is voor het geven van een sollicitatiegesprek, een test, of het nemen van een belangrijke beslissing; angst wordt vaak veroorzaakt door stress voor iets in de toekomst.

Angst kan zich manifesteren in de vorm van spanning, nervositeit en onwil om een ​​bepaalde taak uit te voeren. Het verdwijnt echter zodra de situatie voorbij is en de persoon in staat is om verder te gaan met zijn leven.

Angststoornissen kunnen een grote impact hebben op je leven, zowel op korte als op lange termijn. Het kan ook leiden tot mentale symptomen zoals een gevoel van naderend onheil, angst en prikkelbaarheid. Op de lange termijn kan angst een negatieve invloed hebben op uw lichamelijke gezondheid en problemen veroorzaken zoals slapeloosheid, vermoeidheid en hoofdpijn.

Laten we hier wat dieper op ingaan om meer te weten te komen over de soorten, oorzaken, symptomen van angststoornissen en behandelingen.

Wat is een Angststoornis?

Een angststoornis is een psychische stoornis die gepaard gaat met ongecontroleerde gevoelens van nervositeit, angst en spanning. Dit treft zo’n 12,4% van de volwassenen in Nederland.

Een persoon die aan deze aandoening lijdt, kan extreme spierspanning, hartkloppingen (snelle hartslag), zonder redenen transpireren ervaren en kan vermijdingsgedrag aannemen om confrontatie met angstopwekkende situaties te voorkomen, zoals mensen ontmoeten en spreken in het openbaar, of gaan werken. Het behoeft geen betoog dat een angststoornis het voor een persoon erg moeilijk kan maken om de dag door te komen.

Het is belangrijk voor mensen die dit ervaren om te begrijpen dat dit niet alleen wijst op introvert gedrag of gebreken in hun persoonlijkheid, maar wordt veroorzaakt door genetische en omgevingsfactoren en dat ze hulp moeten inschakelen. Snelle actie is van vitaal belang om depressie te voorkomen, aangezien dit een risico op zelfbeschadiging of zelfmoord kan vergroten.

Angststoornissen bestaan uit verschillende typen en kunnen elk individu anders beïnvloeden. Sommige van deze typen zijn onder meer:

Soorten angststoornis:

Soorten angststoornissen

Gegeneraliseerde angststoornis (GAD)

Dit type angststoornis wordt gekenmerkt door onrealistische en aanhoudende zorgen over een reeks alledaagse dingen zoals het betalen van rekeningen, werk, klusjes, gezondheid en familie en vrienden. Symptomen van GAS zijn onder meer snel vermoeid zijn, spierspanning, rusteloosheid, slapeloosheid en moeite hebben met concentreren.

Een persoon die deze symptomen langer dan zes maanden ervaart en deze niet onder controle kan krijgen moet hulp inschakelen (bijv. een arts raadplegen)..

Angststoornis

Een paniekstoornis houdt in dat een persoon plotselinge paniekaanvallen krijgt die resulteren in intense psychologische en fysieke stress. Enkele van de symptomen die tijdens een paniekaanval worden ervaren zijn onder meer:

 • Misselijkheid
 • Duizeligheid
 • Pijn op de borst
 • Hartkloppingen
 • Zweten
 • Rillingen en verstikking

In sommige gevallen kan de acuutheid zo zijn dat het kan worden aangezien voor een hartaanval. Voor een persoon die aan een angststoornis lijdt, is het cruciaal voor hen om te begrijpen wat paniekaanvallen zijn en hoe ze optreden. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan u beter helpen begrijpen hoe u met paniekaanvallen kunt omgaan. Houd er echter rekening mee dat het bijna onmogelijk is om op elk moment contact op te nemen met een arts. Daarom kan het volgen van een cursus paniekaanvallen helpen om zelf met paniekaanvallen om te gaan. Paniekaanvalcursussen kunnen u de juiste tactieken leren om u te helpen uw toestand te beheersen.

Specifieke fobieën

Angststoornissen kunnen zich manifesteren in de vorm van specifieke fobieën die de angst vormen voor specifieke objecten en situaties die niet bijzonder gevaarlijk zijn. Met andere woorden, irrationele angsten. Enkele voorbeelden van specifieke fobieën zijn onder meer angst voor microgolven, spinnen, ziektekiemen en honden.

Specifieke fobieën leiden ertoe dat iemand situaties probeert te vermijden, waardoor zijn dagelijks leven wordt beïnvloed.

Agorafobie

Agorafobie is de angst om niet te kunnen ontsnappen of hulp te vinden in een noodsituatie. Dit kan ertoe leiden dat iemand zich overweldigd voelt door zorgen of een paniekaanval krijgt.

Het kan bestaan ​​in de vorm van angst voor klein ruimtes, open ruimtes, rijen, drukte en het openbaar vervoer. Extreme agorafobie kan iemand helemaal ervan weerhouden zijn huis te verlaten. Als je regelmatig last hebt van paniekaanvallen, bekijk dan onze tips om paniekaanvallen te voorkomen.

Sociale angststoornis

Een sociale angststoornis wordt gekenmerkt door zelfbewustzijn en de angst om over geoordeeld, afgewezen of in verlegenheid gebracht te worden in het openbaar. Mensen die aan dit type stoornis lijden, proberen sociale interacties zoals drinken in het openbaar, spreken in het openbaar en vergaderingen te vermijden

Scheidingsangststoornis

Verlatingsangststoornissen komen voor bij zowel kinderen als volwassenen. Het omvat de sterke angst om iemand te verliezen van wie je houdt en waaraan je gehecht bent. Het kan resulteren in nachtelijke angst over het scheiden van die persoon, onwil om te slapen of ergens heen te gaan zonder die persoon/personen.

De Belangrijkste Oorzaken van een Angststoornis

Oorzaken van een angststoornis

De exacte oorzaak van angststoornissen is onbekend, maar men denkt dat ze een combinatie zijn van genetische en omgevingsfactoren. Angststoornissen kunnen in families voorkomen, maar het is onduidelijk of dit te wijten is aan genetische factoren of gewoon omdat familieleden de neiging hebben om vergelijkbare ervaringen en omgevingen te delen. Angststoornissen komen ook vaker voor bij mensen die een trauma of stressvolle levensgebeurtenissen hebben meegemaakt. Het is onduidelijk of dit te wijten is aan de stress zelf of dat mensen die vatbaarder zijn voor angststoornissen gewoon meer kans hebben om deze gebeurtenissen te ervaren.

Laten we een paar hoofdoorzaken van een angststoornis doornemen:

Familiegeschiedenis

Angststoornissen kunnen genetisch zijn en kunnen worden doorgegeven in gezinnen met psychische problemen. Sociale angststoornis, paniekstoornis en gegeneraliseerde angststoornis zijn allemaal erfelijke vormen van angststoornis.

Milieu

Trauma uit het verleden is een belangrijke factor die een angststoornis kan veroorzaken. De angst om in een soortgelijke situatie te verkeren die een persoon eerder heeft getroffen, kan leiden tot intense angst. Bovendien kan stress door dagelijkse activiteiten zoals school of werk, moeizame relaties en het verlies van een dierbare ook leiden tot een angststoornis.

Gezondheid

Medische aandoeningen zoals schildklierproblemen, emetofobie, hart- en longziekten en diabetes kunnen ook angststoornissen veroorzaken.

Bij vrouwen kan een angststoornis ook het gevolg zijn van hormonale onbalans. Vrouwen hebben meer kans op een angststoornis dan mannen, omdat ze een lager testosterongehalte hebben, wat de angst vermindert.

Substantie gebruik

Mensen die grote hoeveelheden drugs, alcohol en andere stoffen consumeren, zijn vatbaar voor angststoornissen. Angst is ook een groot deel van de ontwenningsverschijnselen die gebruikers van middelen ervaren. Psychoactieve stoffen zoals cocaïne, cannabis en fencyclidine kunnen bijdragen aan (door stoffen veroorzaakte) angststoornissen.

Chemische onbalans

Neurotransmitters zijn chemische boodschappers in de hersenen die signalen tussen zenuwcellen overbrengen. Er zijn aanwijzingen dat een disbalans in neurotransmitters zoals serotonine, dopamine, noradrenaline en gamma-aminoboterzuur (GABA) kan leiden tot angststoornissen waarbij vooral de kans op paniekstoornis groot is.

Wat zijn de Belangrijkste Symptomen van een Angststoornis?

Symptomen van angststoornis

Als u zich overmatig angstig of gestrest voelt, is het belangrijk om erachter te komen of u mogelijk lijdt aan een angststoornis. Angststoornissen zijn echte, serieuze medische aandoeningen – net zo reëel en ernstig als lichamelijke aandoeningen zoals hartaandoeningen of diabetes.

Symptomen van een angststoornis kunnen worden gebruikt om vast te stellen aan welk type stoornis een persoon lijdt.

Enkele symptomen van angststoornissen zijn:

Lichamelijke symptomen

Geestelijke symptomen

 • Nachtmerries over iemands angsten en trauma
 • Slapeloosheid, ook bekend als slapeloosheid, waarbij een persoon het moeilijk kan vinden om in slaap te vallen of langer in slaap te blijven
 • Paniek- en angstaanvallen met extreme nervositeit en angst
 • Moeite met concentreren op dagelijkse activiteiten zoals werk
 • Repetitieve, oncontroleerbare en obsessieve gedachten met negatieve patronen, gerelateerd aan emoties, angst en trauma uit het verleden
 • Angstgevoelens zonder reden (geassocieerd symptoom van een angstaanval)

Gedragssymptomen

 • Rusteloosheid; wanneer een persoon het moeilijk vindt om stil te blijven en de drang heeft om het lichaam te blijven bewegen.
 • Situaties vermijden waarin een persoon zijn angsten onder ogen moet zien, in sommige gevallen in de mate dat hij er de voorkeur aan geeft thuis te blijven
 • Ritualistisch herhalen van taken zoals handen wassen, schakelaars meerdere keren controleren voordat je een kamer verlaat, etc.

Behandeling van angststoornis

Behandeling van angststoornis

Als u angstaanvallen of een van de bovengenoemde symptomen van angst en stress ervaart, kunt u een arts raadplegen die u vervolgens doorverwijst naar een psycholoog of psychiater.

Behandeling van angststoornissen kan worden gedaan door middel van therapie, medicijnen of een combinatie van beide. Sommige therapieën die uw arts kan voorstellen, zijn psychotherapie en cognitieve gedragstherapie. Als u de angstsymptomen wilt beheersen, kunt u zelfhulptips gebruiken om angst te overwinnen.

Medicijnen

Na de voor- en nadelen van elk geneesmiddel te hebben overwogen en op basis van de intensiteit van uw symptomen, kan uw arts u geneesmiddelen voorschrijven, zoals antidepressiva, bètablokkers en antipsychotica voor de behandeling van uw angststoornis.

Psychotherapie

Psychotherapie of ‘praattherapie’ houdt in dat u met uw therapeuten praat over uw gedachten en gevoelens en uw angsten en trauma’s met hen deelt. Zij zullen u op hun beurt adviseren en u helpen uw emoties beter te beheersen en de instabiliteit die het kan hebben veroorzaakt.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie waarbij je leert hoe je je negatieve denkpatronen kunt veranderen in positieve door je angsten onder ogen te zien. Als je chronische angstsymptomen hebt helpt CGT daar ook volledig voor maar bij grote angstaanvallen ga je voor het juiste consult!

Samenvattend

Lijden aan een angststoornis heeft invloed op iemands persoonlijke en professionele leven. In deze blog bespraken we soorten angststoornissen, hun oorzaken, symptomen en behandelingen.

Diagnose van een angststoornis is cruciaal voor een accurate behandeling en angstsymptomen spelen een curieuze rol bij deze diagnose. Als je jezelf constant afvraagt ​​”heb ik een angststoornis”, is het tijd om naar de zorginstelling te gaan en een juiste diagnose te stellen, zodat je een actie kunt bedenken. 

Het goede ding is dat angststoornissen kunnen worden beheerd, en zelfs als je denkt dat je niet kunt ontsnappen, kun je teruggaan naar het bereiken van je ware potentieel door je angst te behandelen door middel van psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en medicijnen. 

Michael Hijlkema is expert op het gebied van angst-en paniekaanvallen, stress, burn-out en communicatie. Met zijn jarenlange ervaring heeft Michael meerdere trainingen gecreëerd om mensen te helpen met angst- en paniek, burn-out en hun welzijn in het algemeen te verbeteren. Bij Hoofdbaas heeft Michael op basis van verschillende modules een trainingstraject op maat gemaakt, dat je online of 1 op 1 kunt volgen en in je eigen tijd leert omgaan met jouw klachten.